Zakład Instalacji Elektrycznych został założony w 1985r. Od początku działalności zakład współpracował z jednostkami służby zdrowia na terenie Katowic prowadząc oprócz remontów instalacji także eksploatację (bieżąca obsługa i konserwacja) sieci elektroenergetycznych, w tym agregatów prądotwórczych licznych obiektów katowickiego ZOZ-u. Oprócz tego była realizowana cała gama zadań remontowych i inwestycyjnych dla inwestorów prywatnych oraz instytucji z terenu naszego województwa, takich jak: Poczta Polska, Bank Śląski, Telekomunikacja Polska S.A.

W 1997 roku firma zakupiła budynek i dostosowała do własnych potrzeb. W budynku mieszczą się zarówno pomieszczenia biurowe, jak również zaplecze warsztatowe. W części pomieszczeń znajduje się Hurtownia Materiałów Elektroinstalacyjnych – Edison, z którą zakład ściśle współpracuje od lat.

Zakład wykonuje swoje usługi w wysokim standardzie jakościowym. Celem podniesienia rangi swojej działalności oraz doskonalenia efektywności i jakości swoich usług w 2001r. zakład wprowadził system zarządzania jakością wg norm PN-EN ISO 9001-2000. W 2002r. otrzymał CERTYFIKAT ISO 9001 2000.

Zakład zatrudnia wykwalifikowanych pracowników z długoletnią praktyką zawodową oraz długim stażem pracy w naszym zakładzie. Wszyscy pracownicy posiadają uprawnienia branżowe elektryczne SEP łącznie z uprawnieniami pomiarowymi. Kadra kierownicza posiada stosowne uprawnienia w zakresach prac budowlanych, elektrycznych w tym uprawnienia branżowe SEP.

W strukturze organizacyjnej Zakładu istnieją 4 komórki: Zakład posiada specjalistyczny sprzęt oraz własny transport.
Na zakończenie prezentacji chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkich zainteresowanych naszymi usługami. Prace wykonujemy w wysokim standardzie jakościowym i według najnowszych osiągnięć techniki. Proponujemy ciekawe rozwiązania techniczne.

Copyrights 2012 ZIE Katowice. Design: Arch Katowice.