Nasza oferta obejmuje wykonywanie wszelkich prac inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych ( prowadzenie nadzoru i konserwacji urządzeń) w zakresie:
Projektowania i wykonania:
  1. Układów i sieci elektroenergetycznych SN/NN
  2. Instalacji uziemiających i odgromowych
  3. Instalacji elektrycznych wewnętrznych oświetleniowych i gniazd wtykowych
  4. Instalacji teletechnicznych i przyzewowych
  5. Instalacji komputerowych logicznych
  6. Instalacji alarmowych, alarmowo-telewizyjnych i systemów kontroli dostępu
  7. Instalacje monitoringu i nadzoru sieci zasilających
  8. Pomiarów elektrycznych i ochronnych
  9. Robót budowlanych towarzyszących robotom elektrycznym w zakresie instalacji wentylacji spalinowych , wodnych , paliwowych w obiektach mało i średniokubaturowych

Copyrights 2012 ZIE Katowice. Design: Arch Katowice.